Stereo


Piąta wystawa indywidualna Mateusza Sadowskiego w galerii Stereo zawiera najnowsze prace artysty. W dorobku Sadowskiego znajdują się cykle fotograficzne, prace wideo, filmy animowane oraz obiekty fotograficzne. Punktem wyjścia jest tu zazwyczaj fotografia, najczęściej poddana cyfrowej edycji, ale również procesom fizycznym.

Sadowskiego interesuje zarówno kreowanie poetyckiego przekazu, jak i refleksja nad charakterystyką medium. W ostatnich pracach artysta, wychodząc od fotografii cyfrowej, zmierza ku nadaniu jej cech oryginału. Wyprodukowane w dostępnych współcześnie technikach fotografie (diasec, dibond, druk cyfrowy itp.) są poddawane dalszemu przetworzeniu – podobnie jak przedmioty gotowe w pracy rzeźbiarza. Sadowski zatapia prace fotograficzne w żywicy lub gipsie, dodaje warstwy plasteliny i farby oraz pył fosforyzujący. W ten sposób fotografia otrzymuje cechy materialne, wykraczając poza aspekty przedstawiające.